CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ TAM MỸ ĐÔNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KTXH-QPAN NĂM 2020
 
  • Site
  • Web
TìmTra cứu văn bản
Tên Video
No records to display.
Dân số
Xã Tam Mỹ Đông có diện tích 17,27 km², dân số năm 2005 là 6400 người,[2] mật độ dân số đạt 371 người/km².