CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ TAM MỸ ĐÔNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KTXH-QPAN NĂM 2020
 
  • Site
  • Web
TìmTra cứu văn bản
Tên Video
No records to display.
GIỚI THIỆU

Đặc điểm tình hình

Tên đơn vị : Uỷ ban nhân dân xã Tam Mỹ Đông huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Địa điểm trụ sở: Thôn Phú Quý 2, xã Tam Mỹ Đông, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Tam Mỹ Đông là một xã nằm về phía Tây của huyện, cách trung  tâm hành chính huyện Núi Thành khoảng 3 km về phía Đông Bắc. Ranh giới xã được xác định như sau:

          + Phía Đông giáp với xã Tam Nghĩa.

          + Phía Tây giáp với xã Tam Mỹ Tây.

          + Phía Nam giáp với tỉnh Quảng Ngãi.

          + Phía Bắc giáp với Thị trấn Núi Thành và xã Tam Hiệp.

Tổng diện tích tự nhiên của xã là: 2.056,17 ha. Trong đó đất lâm nghiệp 1.228,08 ha chiếm 60% diện tích tự nhiên của xã; đất nông nghiệp 593,03ha chiếm 28,84% diện tích tự nhiên, đất phi nông nghiệp 215,92ha chiếm 10,5%, đất chưa sử dụng 11,3ha chiếm, 0,6%. Xã Tam Mỹ Đông có 2 dạng địa hình chính: địa hình đồi núi ở phía Tây-Nam, thung lũng và đồng bằng tập trung ở vùng trung tâm xã. Địa hình thích hợp cho việc phát triển lâm nghiệp và các mô hình kinh tế vườn - kinh tế trang trại.

Tính đến năm 11/2019 trên địa bàn toàn xã có 06 thôn với tổng số nhân khẩu 7.547 khẩu, 1.993 hộ. Đại bộ phận nhân dân chủ yếu sống bằng nghề nông nghiệp, 16,75% hộ có nguồn thu nhập chính từ tiểu thủ công nghiệp, thương mại và dịch vụ khác.

Hệ thống chính trị từ xã đến thôn đảm bảo, Đảng bộ có 11 chi bộ trực thuộc, trong đó có 06 chi bộ thôn, 03 chi bộ trường học, 01 chi bộ công an và 01 chi bộ Quân sự.