CÁN BỘ VÀ NHÂN DÂN XÃ TAM MỸ ĐÔNG QUYẾT TÂM THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KTXH-QPAN NĂM 2020
 
  • Site
  • Web
TìmTra cứu văn bản
Tên Video
No records to display.
Nông thôn mới
Xây dựng nông thôn mới xã Tam Mỹ Đông, nhìn từ các mô hình sản xuất và kêt cấu hạ tầng nông nghiệp
Ngày đăng: 24/04/2015 . Lượt xem: 190 lượt.
Tam Mỹ Đông là xã đầu tiên ở Núi Thành tổ chức lễ phát động xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới. Sau khi phát động xây dựng xã nông thôn mới vào ngày 25 tháng 4 năm 2011, địa phương đã bắt tay ngay vào công tác triển khai thực hiện Chương trình...
Quy trình và kỹ thuật sản xuất Phân hữu cơ vi sinh chức năng
Ngày đăng: 17/04/2015 . Lượt xem: 97 lượt.
Phân hữu cơ vi sinh là loại phân bón mà thành phần chủ yếu là chất hữu cơ và một hoặc nhiều chủng vi sinh vật có ích tùy vào đặc hiệu của từng loại phân với mật độ vi sinh vật 106 CFG/ gram phân trở lên.
mô hình chăn nuôi heo thịt trên nền đệm lót sinh thái
Ngày đăng: 14/04/2015 . Lượt xem: 122 lượt.
Hiệu quả ban đầu của mô hình chăn nuôi heo thịt trên nền đệm lót sinh thái
Họp ban chi dạo, ban quản lý (Ngày đăng: 12/09/2014 )
Ưu tiên tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn (Ngày đăng: 11/08/2014 )
Việt Nam dự hội nghị bộ trưởng hợp tác xã khu vực (Ngày đăng: 11/08/2014 )
Đầu tư cho nông nghiệp để đền ơn, trả nghĩa nông dân (Ngày đăng: 11/08/2014 )
Xuân Trường gắn phát triển kinh tế với xây dựng nông thôn mới (Ngày đăng: 11/08/2014 )